نام نویسنده : هیراد ندیم
ناشر : سازمان زمین شناسی
تاریخ نشر : دى 1395
عنوان : گزارش نقشه 1:25000کلاردشت
شرح مختصر :
هدف از تهیه نقشه های زمین شناسی به مقیاس یک به بیست و پنج هزارم، ایجاد بستر مناسبی برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی بصورت کاربردی برای طرح‌های عمرانی و مکان یابی از قبیل انتخاب محل شهر ها ، روستاها ، شهرک ها و عوامل موثر در شکل گیری وساختار های زیر بنایی آنها،انتخاب محل سازه های بزرگ مانند سدها یا نیروگاه ها،انتخاب امن ترین و مناسب ترین مسیر برای خطوط انتقال نیرو یا آب وگاز ،طرح های ارزیابی پتانسیل مخاطرات زمین شناسی شامل نقشه های پهنه بندی خطر لغزش و رانش زمین،سیلاب،زلزله وآتشفشان و دیگر عوامل مربوط به علوم زمین میباشد.
متولی تهیه این نقشه ها امور زمین شناسی منطقه ای میباشد که با هدف پوشش بخشهای مهم و اقتصادی کشور از سال1382 با نقشه آبعلی و لواسان آغاز گشت.
نقشه کلاردشت هم یکی از این نوع نقشه هاست که شروع برداشت های صحرایی آن از سال 1386 آغاز گشت و طی گذشت مراحل آزمایشگاهی و دفتری به شکل نقشه و گزارش کنونی آماده گردیده است.