...ادامه

43- چهارگوش کاشان

F-7

44- چهارگوش اصفهان

F-8

1- لطيف

(6457)

1- کوهپايه

(6455)

2- نطنز

(6357)

2- اصفهان

(6355)

3- کاشان

(6257)

3- نجف آباد

(6255)

4- اردستان

(6456)

4- محمد آباد

(6454)

5-طرق (سه)

(6356)

5- شهرضا

(6354)

6- ميمه

(6256)

6- لنجان

(6254)

 

 

 

 

45- چهارگوش بروجن

F-9

46- چهارگوش اردکان

F-10

1- ايزد خواست

(6453)

1- سده

(6451)

2- دهاقان

(6353)

2- ياسوج

(6351)

3- بروجن

(6253)

3- دشتک

(6251)

4- شورجستان

(6452)

4- درودزن

(6450)

5- سميرم

(6352)

5- چشمه دزدان

(6350)

6- کوه دنا

(6252)

6- فهليان

(6250)

 

 

 

 

47- چهارگوش کازرون

F-12

48- چهارگوش خورموج

F-12

1- گلستان

(6449)

1- فراشمند

(6447)

2- کازرون

(6349)

2- يوشکان

(6347)

3- مال شيخ

(6249)

3- خورموج

(6247)

4- شوراب

(6448)

4- پسرودک

(6446)

5- فامور

(6348)

5- آبدان

(6346)

6- برازجان

(6248)

6- کبکان

(6246)