...ادامه

19-چهارگوش دهلران

C-8

20- چهارگوش جنوب دهلران

C-9

1- دال پرى

(5555)

1- کوه مشتاق

(5553)

2- دهلران

(5455)

2- برون مرزى

-

3- کوه اناران

(5355)

3- برون مرزى

-

4- چشمه خوش

(5554)

4- طلاييه

(5552)

5- نهر عنبر

(5454)

5- برون مرزى

-

6- برون مرزى

-

6- برون مرزى

-

 

 

 

 

21- چهارگوش شرق مغان

D-1

22- چهارگوش آستارا

D-2

1- برون مرزى

-

1- برون مرزى

-

2- برون مرزى

-

2- برون مرزى

-

3- گوشلو

(5669)

3- گرمى

(5667)

4- برون مرزى

-

4- برون مرزى

-

5- برون مرزى

-

5- آستارا

(5766)

6- پيله سوار

(5668)

6- اردبيل

(5666)

 

 

 

 

23- چهارگوش بندرانزلى

D-3

24- چهارگوش زنجان

D-4

1- رضوانشهر

(5865)

1- رودبار

(5863)

2- خلخال

(5765)

2- طارم

(5763)

3- گيوى

(5665)

3- زنجان

(5663)

4- بندر انزلى

(5864)

4- ابهر

(5862)

5- ماسوله

(5764)

5- سلطانيه

(5762)

6- هشت چين

(5664)

6- حلب (قره گوش)

(5662)