...ادامه

13- چهارگوش اهر

C-2

14- چهارگوش ميانه

C-3

1- لاهرود

(5567)

1- سراب

(5565)

2- کليبر

(5467)

2- قره چمن

(5465)

3- ورزقان (کيقال)

(5367)

3- بستان آباد

(5365)

4- مشکين شهر (سبلان)

(5566)

4- ميانه

(5564)

5- اهر(هريس)

(5466)

5- سراسکندر

(4564)

6- ورزقان(خواجه)

(5366)

6- قره آغاج

(5364)

 

 

 

 

15- چهارگوش تکاب

C-4

16- چهارگوش سنندج

C-5

1- مان نشان

(5563)

1- بيجار

(5561)

2- تخت سليمان (قره داش)

(5463)

2- ديواندره

(5461)

3- صايين قلعه

(5363)

3- باينجوب

(5361)

4- قجور

(5562)

4- قروه

(5560)

5- تکاب

(5462)

5- سنندج

(5460)

6- چاپان (صفاخانه)

(5362)

6- تيژتيژ (تيزنيزه)

(5360)

 

 

 

 

17- چهارگوش کرمانشاه

C-6

18- چهارگوش کوهدشت

C-7

1- سنقر (کنگاور)

(5559)

1- کوهدشت

(5557)

2- کرکسار (کندوله)

(5459)

2- نفت

(5457)

3- کامياران (روانسر)

(5359)

3- پلنگه

(5357)

4- هرسين (صحنه)

(5558)

4- پل دختر

(5556)

5- باختران اسلام ( کرمانشاه)

(5458)

5- کبيرکوه

(5456)

6- اسلام آباد غرب

(5358)

6- کوه وزرسين

(5356)